aktualizováno: 11.05.2024 20:15:40

RENOVET s.r.o.    ...veterán jako nový!

DOKONČENÉ ZAKÁZKY

Facebook RENOVET

IP


 
                                                               . . .       Z V O L T E     D O K O N Č E N O U   Z A K Á Z KU    . . .
 

B M W  :                                      M E R C E D E S  :                     

                       
        BMW 327                             MERCEDES 230D                    MERCEDES 200C                    
 

N S U - F I A T   :

        NSU-FIAT 508C

 

A E R O  :  

      
           AERO 500                          AERO 500 (2)
                                                                                          AERO 662                       
          AERO 662                           AERO 662 (2)     
                               
            
          AERO 1000                        AERO 1000 (2)                 
 
          
          AERO 30                       AERO 30 - limuzina              AERO 30 - limuzina (2)
 
            
   AERO 30 - limuzina (3)                AERO 30 - limuzina (4)          AERO 30 - cabrio            
      
            AERO 50

 

P R A G A  :

                     PRAGA PICCOLO 1128 - SODOMKA(1)     PRAGA PICCOLO 1128 - SODOMKA(2)        PRAGA PICCOLO 1128 - SPORT      
 
              
   PRAGA ALFA   r. v. 1935                  PRAGA ALFA 1500                  PRAGA ALFA FAETON 1932 
 
                                                    
       PRAGA PICCOLO ROADSTER                                            PRAGA BABY  (výdřeva)  
 
 

W A L T E R  :                                                                             

                                      WALTER PRINC                         WALTER JUNIOR                     WALTER JUNIOR (2)  
 
                      

 Š K O D A  :                                                                                                    

               
       ŠKODA POPULÁR                      ŠKODA RAPID                    ŠKODA TUDOR (dveře)                     
 
                        
    ŠKODA TUDOR - sanita             ŠKODA RAPID -cabrio  
 
          

T A T R A  :

        
     TATRA 57 sport                   TATRA 52 valníček
 
 

T R A K T O R Y  :

             

                                 

O S T A T N Í  :

                            
         OSTATNÍ                  Autíčko pro syna J. Sodomky                  WINDHOFF